Pravilnici

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o obrazovanju odraslih 1148 KB

Ostali dokumenti

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Etički kodeks Centra za srednjoškolsko obrazovanje odraslih 654 KB
PDF Strategija razvoja za razdoblje 2011. - 2015. 428 KB
PDF Kućni red 90 KB


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb