STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

28.2.2018. 14.56

Sukladno odredbama Statuta Visoka škola za sigurnost godinama ustrojava i izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja i stručnog izvanstudijskog usavršavanja. Dio tih programa do sada se izvodio u suradnji s Ustanovom za cjeloživotno obrazovanje CTZ (bivša ustrojbena jedinica Visoke škole za sigurnost - Centar za srednjoškolsko obrazovanje odraslih).

Prestankom izvođenja studijskih programa sigurnosti na prvoj i drugoj bolonjskoj razini, otvara se mogućnost reaktiviranja i samostalnog izvođenja programa za koje Visoka škola za sigurnost ima rješenje resornog ministra za:


 • Izvođenje programa usavršavanja za obavljanje poslova informacijske sigurnosti
 • Izvođenje programa usavršavanja za obavljanje poslova poslovne sigurnosti
 • Izvođenje programa usavršavanja za obavljanje poslova tehničke dijagnostike- analitike
 • Izvođenje programa osposobljavanja za poslove u zanimanju limar/ica
 • Izvođenje programa osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice motokultivatorom
 • Izvođenje programa osposobljavanja za poslove manevrista/ice
 • Izvođenje programa osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju rukovatelj kombajnom

 • Izvođenje programa osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanjima:
  • Rukovatelj strojevima za izradu klasične ambalaže
  • Rukovatelj strojevima za izradu štucane ambalaže
  • Rukovatelj strojevima u pripremi alata i folija
  • Rukovatelj strojevima u proizvodnji valovitog kartona

 • Izvođenje programa osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanjima:
  • Rukovatelj ralicom
  • Rukovatelj konzolnom dizalicom
  • Rukovatelj tunelskom peći
  • Rukovatelj komornom peći
  • Stakloplastičar
  • Rukovatelj strojevima za izradu dijafragme
  • Rukovatelj sinkroliftom
  • Monter kamenih elemenata
  • Rukovatelj kabelskom dizalicom
  • Rukovatelj lakim dizalicama
  • Rukovatelj vozilima i strojevima za prikupljanje otpada
  • Rukovatelj kružnom pilom za rezanje drveta 
  • Rukovatelj strojem za glodanje i obnovu kolnika
  • Rukovatelj strojevima za obradu metala
  • Rukovatelj vozilima za utovar i istovar kontejnera
  • Rukovatelj strojevima za izradu pilota bušenjem
  • Antikorozist
  • Rukovatelj kotlom za zagrijavanje bitumenske mase
  • Rukovatelj hidrauličkim alatima
  • Rukovatelj strojevima za zabijanje gotovih pilota i talpi
  • Rukovatelj strojevima za izradu pilota laviranjem
  • Rukovatelj miješalicom za beton
  • Limar
  • Asfalter
  • Fasader
  • Dimnjačar
  • Rukovatelj strojem za izradu glazura
  • Rukovatelj strojem za pobijanje talpi
  • Rukovatelj strojem za skupljanje trave i lišća
  • Rukovatelj transportnom takom i elevatorom
  • Rukovatelj tunelskom oplatom
  • Rukovatelj vozilom za čišćenje površina
  • Rukovatelj stupnom dizalicom
  • Građevinski staklar
  • Monter namještaja
  • Monter PVC stolarije
  • Monter aluminijske stolarije
  • Vodoinstalater
  • Rukovatelj agregatom za proizvodnju električne energije

 • Program stjecanja srednje stručne spreme u zanimanjima:
  • Zidar
  • Tesar
  • Građevinski tehničar
  • Arhitektonski tehničar

 • Program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju:
  • Rukovatelj dozerom
  • Rukovatelj skreperom
  • Rukovatelj demperom
  • Rukovatelj kopač-utovarivačem
  • Rukovatelj vibracijskim nabijačem
  • Rukovatelj crpkom za beton i mikserom
  • Rukovatelj asfaltnom bazom 
  • Rukovatelj automiješalicom
  • Rukovatelj crpkom za beton
  • Rukovatelj finišerom
  • Rukovatelj betonarom
  • Rukovatelj strojem za povlačenje crta
  • Rukovatelj strojem za izradu i postavljanje betonskih elemenata
  • Rukovatelj strojem za struganje asfalta i betona
  • Rukovatelj strojem za rezanje asfalta i betona i drugih građevinskih materijala
  • Rukovatelj strojem za zabijanje pilota
  • Rukovatelj strojem za injektiranje tla
  • Rukovatelj strojem za torkretiranje
  • Rukovatelj kompresorom
  • Rukovatelj kombajnom
  • Rukovatelj motornom kosilicom
  • Rukovatelj elektrokolicima
  • Rukovatelj hidrauličkom platformom
  • Rukovatelj hidrauličkom dizalicom
  • Rukovatelj mosnom dizalicom
  • Rukovatelj portalnom dizalicom
  • Rukovatelj šumskim zglobnim traktorom
  • Rukovatelj traktorom s priključnim oruđima za rad
  • Rukovatelj strojem za separaciju šljunka
  • Rukovatelj strojem za drobljenje kamena
  • Rukovatelj strojem za drobljenje i separaciju kamena
  • Rukovatelj motornom pilom
  • Rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu (pilansku) obradu drva
  • Rukovatelj strojevima za grubu sekundarnu obradu drva
  • Rukovatelj strojevima  za finu sekundarnu obradu drva
  • Monter cijevne skele
  • Monter konzolne skele
  • Signalist-vezač tereta na dizalicama
  • Zidar
  • Tesar
  • Armirač
  • Betonirac
  • Krovopokrivač
  • Izolater
  • Ličilac
  • Keramičar
  • Rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja
  • Bušač geoloških istražnih bušotina
  • Bušač pri geomehaničkim istraživanjima
  • Geobušač 

 • Rukovatelj samopokretnom bušilicom
  • Bušač hidrogeoloških bušotina
  • Ispitivač za obavljanje periodičkih pregleda i ispitivanje strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
  • Ispitivač za obavljanje pregleda i ispitivanje mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama
  • Električar za izgradnju, održavanje i ispitivanje privremenih električnih instalacija na radilištima
  • Zavarivač REL postupkom zavarivanja
  • Zavarivač TIG postupkom zavarivanja
  • Zavarivač MIG/MAG postupkom zavarivanja
  • Zavarivač za plinski postupak zavarivanja

 • Program osposobljavanja za poslove rukovatelja:
  • Viličarom
  • Pokretnom dizalicom
  • Vozača autodizalice
  • Toranjskom dizalicom
  • Pokretnom lift dizalicom
  • Bagerom
  • Utrovarivačem
  • Utovarivačem i zgrtačem
  • Jaružalom
  • Dozerom-rijačem
  • Grejderom (ravnjačem)
  • Valjkom
  • Visećom skelom
  • Stacionarnom lift dizalicom

 • Program osposobljavanja za poslove:
  • Montera dizala
  • Elektromontera dizala
  • Montera građevinske skele
  • Montera plinovoda
  • Prodavača ukapljenog naftnog plina
  • Prodavača naftnih derivata

 • Program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju:
  • Rukovatelj univerzalnim hidrauličkim strojem
  • Rukovatelj motornom bušilicom
  • Rukovatelj motornim škarama
  • Rukovatelj strižnom motornom kosilicom
  • Rukovatelj leđnom motornom kosilicom
  • Rukovatelj kosilicom za košnju visokih nasipa
  • Rukovatelj samohodnim odbacivačem snijega
  • Rukovatelj višenamjenskim strojem „UNUMOG“ s priključcima
  • Rukovatelj uređajima i posudama kod punjenja s komprimiranim plinovima
  • Rukovatelj kompresorskom stanicom
  • Rukovatelj strojem za prskanje emulzije
  • Monter suhe gradnje
  • Podopolagač
  • Monter suvremenih oplatnih konstrukcija

 • Program usavršavanja u zanimanju građevinski poslovođa

 • Program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju:
  • Cestar
  • Cestar ophodar

 • Program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje:
  • Keramičar/ka
  • Monter/ka suhe gradnje
  • Podopolagač/ica

 • Osposobljavanje za rad na siguran način

 • Program usavršavanja za stručnjaka zaštite na raduUpravno vijeće Visoke škole za sigurnost razmatra reviziju Strategije rada i razvoja ustanove s novim programima rada i novim partnerima (kada prestanu aktivnosti u visokoškolskom obrazovanju), kako bi se nastavila tradicija, iskoristila infrastruktura te kadrovski potencijali bivših nastavnika i studenata.

Više informacija na upit