Osposobljavanje odraslih

On-line predbilježba

TerminiKliknite na naziv programa za detalje.


DIMNJAČARSKI POSLOVI
Dimnjačar/-ka
GRAĐEVINSKI POSLOVI
Zidar/-ka Betonirac/-ka
Podopolagač/-ica Krovopokrivač/-ica
Monter/-ka suhe gradnje Izolater/-ka
Asfalter/-ka Ličilac / Ličiteljica
Fasader/-ka Keramičar/-ka
Tesar/-ica Monter/-ka suvremenih oplatnih konstrukcija
Armirač/-ica
MANEVRISTI
Manevrist/-ica
OBRADA METALA
Rukovatelj/-ica strojevima za obradu metala
ODRŽAVANJE CESTA
Cestar/-ica Cestar/-ica ophodar/-ka
POLJOPRIVREDNI STROJEVI
Rukovatelj/-ica kombajnom
POSLOVI BUŠENJA I RUKOVANJA BUŠAĆIM STROJEVIMA
Rukovatelj/-ica postrojenjem za hidrološka bušenja Bušač/-ica hidrogeoloških bušotina
Rukovatelj/-ica samopokretnom bušilicom Rukovatelj/-ica motornom bušilicom
Bušač/-ica geoloških istražnih bušotina Rukovatelj/-ica strojem za izradu dijafragme
Bušač/-ica pri geomehaničkim istraživanjima Rukovatelj/-ica strojevima za izradu pilota bušenjem
Geobušač/-ica
POSLOVI ISPITIVANJA
Ispitivač/-ica za obavljanje periodičkih pregleda ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja s povećanim opasnostima Ispitivač/-ica za obavljanje pregleda i ispitivanje mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama
Ispitivač/-ica strojeva i uređaja na pogon električnom strujom Ispitivač/-ica za izgradnju, održavanje i ispitivanje privremenih električnih instalacija
POSLOVI MONTAŽE DIZALA
Monter/-ka dizala Elektromonter/-ka dizala
POSLOVI MONTAŽE I RUKOVANJA SKELAMA
Monter/-ka cijevne skele Rukovatelj/-ica visećom skelom
Monter/-ka konzolne skele Monter/-ka građevinske skele
POSLOVI MONTAŽE PLINOVODA
Monter/-ka plinovoda
POSLOVI RUKOVANJA GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA
Rukovatelj/-ica utovarivačem Rukovatelj/-ica višenamjenskim strojem UNIMOG s priključcima
Rukovatelj/-ica crpkom za beton i mikserom Rukovatelj/-ica strojem za prskanje emulzije
Rukovatelj/-ica asfaltnom bazom Rukovatelj/-ica kompresorskom stanicom
Rukovatelj/-ica automješalicom Rukovatelj/-ica mješalicom za beton
Rukovatelj/-ica crpkom za beton Rukovatelj/-ica ralicom
Rukovatelj/-ica finišerom Rukovatelj/-ica strojem za glodanje i obnovu kolnika
Rukovatelj/-ica betonarom Rukovatelj/-ica grejderom (ravnjačem)
Rukovatelj/-ica strojem za povlačenje crta Rukovatelj/-ica hidrauličkim alatima
Rukovatelj/-ica strojem za izradu i postavljanje betonskih elemenata Rukovatelj/-ica strojem za izradu glazura
Rukovatelj/-ica strojem za struganje asfalta i betona Rukovatelj/-ica strojem za pobijanje talpi
Rukovatelj/-ica strojem za rezanje asfalta, betona i drugih građevinskih materijala Rukovatelj/-ica strojem za skupljanje trave i lišća
Rukovatelj/-ica bagerom Rukovatelj/-ica strojevima za zabijanje gotovih pilota i talpi
Rukovatelj/-ica strojevima za zabijanje pilota Rukovatelj/-ica agregatom za proizvodnju električne energije
Rukovatelj/-ica strojem za injektiranje tla Rukovatelj/-ica kotlom za zagrijavanje bitumenske mase
Rukovatelj/-ica strojem za torkretiranje Rukovatelj/-ica komornom peći
Rukovatelj/-ica kompresorom Rukovatelj/-ica tunelskom peći
Rukovatelj/-ica motornom kosilicom Rukovatelj/-ica tunelskom oplatom
Rukovatelj/-ica utovarivačem - zgrtačem Rukovatelj/-ica valjkom
Rukovatelj/-ica jaružalom Rukovatelj/-ica vozilom za čišćenje površina
Rukovatelj/-ica dozerom - rijačem Rukovatelj/-ica strojevima za izradu pilota laviranjem
Rukovatelj/-ica leđnom motornom kosilicom Rukovatelj/-ica pneumatskim alatima
Rukovatelj/-ica kosilicom za košnju visokih nasipa Rukovatelj/-ica motokultivatorom
Rukovatelj/-ica dozerom Rukovatelj/ica strojem za izradu prednapregnutih betonskih konstrukcija
Rukovatelj/-ica samohodnim odbacivačem snijega Rukovatelj/-ica skreperom
Rukovatelj/-ica univerzalnim hidrauličnim strojem Rukovatelj/-ica demperom
Rukovatelj/-ica strižnom motornom kosilicom Rukovatelj/-ica kopač - utovarivačem
Rukovatelj/-ica motornim škarama Rukovatelj/-ica vibracijskim nabijačem
POSLOVI RUKOVANJA HIDRAULIČNOM PREŠOM
Rukovatelj/-ica hidrauličnom prešom
POSLOVI RUKOVANJA PILAMA
Rukovatelj/-ica motornom pilom Rukovatelj/-ica kružnom pilom za rezanje drveta
POSLOVI RUKOVANJA STROJEVIMA ZA OBRADU DRVA
Rukovatelj/-ica strojevima za primarnu i sekundarnu (pilansku) obradu drva Rukovatelj/-ica strojevima za finu sekundarnu obradu drva
Rukovatelj/-ica strojevima za grubu sekundarnu obradu drva
POSLOVI RUKOVANJA STROJEVIMA ZA PRERADU KAMENA
Rukovatelj/-ica strojem za separaciju šljunka Rukovatelj/-ica strojevima za drobljenje i separaciju kamena
Rukovatelj/-ica strojem za drobljenje kamena
POSLOVI RUKOVANJA TRANSPORTNIM STROJEVIMA
Rukovatelj/-ica viličarom Rukovatelj/-ica toranjskom dizalicom
Rukovatelj/-ica traktorom s priključnim oruđima za rad Rukovatelj/-ica vozilima za utovar i istovar kontejnera
Rukovatelj/-ica pokretnom lift dizalicom Rukovatelj/-ica vozilima i strojevima za prikupljanje otpada
Rukovatelj/-ica stacionarnom lift dizalicom Rukovatelj/-ica strojem za manipuliranje teretom
Rukovatelj/-ica pokretnom dizalicom Rukovatelj/-ica vozač autodizalice
Rukovatelj/-ica kabelskom dizalicom Rukovatelj/-ica elektrokolicima
Rukovatelj/-ica konzolnom dizalicom Rukovatelj/-ica hidrauličkom platformom
Rukovatelj/-ica lakim dizalicama Rukovatelj/-icu hidrauličkom dizalicom
Rukovatelj/-ica transportnom trakom i elevatorom Rukovatelj/-ica mosnom dizalicom
Rukovatelj/-ica stupnom dizalicom Rukovatelj/-ica portalnom dizalicom
Rukovatelj/-ica sinkroliftom Rukovatelj/-ica šumskim zglobnim traktorom
POSLOVI RUKOVANJA UREĐAJIMA I POSUDAMA S KOMPRIMIRANIM PLINOVIMA
Rukovatelj/-ica uređajima i posudama kod punjenja s komprimiranim plinovima
POSLOVI SIGNALIZACIJE I VEZANJA TERETA
Signalist/-ica - vezač/-ica tereta na dizalicama
PRERADA PAPIRA
Rukovatelj/-ica strojevima u proizvodnji valovitog kartona Rukovatelj/-ica strojevima za izradu štancane ambalaže
Rukovatelj/-ica strojevima za izradu klasične ambalaže Rukovatelj/-ica strojevima u pripremi alata i folija
PRODAJA ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA
Prodavač/-ica naftnih derivata Prodavač/-ica ukapljenog naftnog plina
VODOINSTALATERSKI POSLOVI
Vodoinstalater/-ka
ZAVARIVAČKI POSLOVI
Zavarivač/-ica za REL postupak zavarivanja Zavarivač/-ica za plinski postupak zavarivanja
Zavarivač/-ica za TIG postupak zavarivanja Rezač/-ica plinom
Zavarivač/-ica za MIG/MAG postupak zavarivanja
ZAVRŠNI RADOVI
Monter/-ka kamenih elemenata Antikorozist/-ica
Monter/-ka aluminijske stolarije Monter/-ka namještaja
Limar/-ica Monter/-ka PVC stolarije
Građevinski/-ska staklar/-ka Stakloplastičar/-ka


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb