Osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

Trenutni natječaj

On-line predbilježba

TerminiUVJETI ZA UPIS

Sudionici osposobljavanja mogu biti poslodavci, odnosno njihovi ovlašteni stručnjaci/-kinje zaštite na radu i druge ovlaštene osobe na radu kod poslodavca. Utvrđivanje alkoholiziranosti može obavljati samo za to osposobljena i ovlaštena osoba, što pretpostavlja obvezu poslodavca da ju osposobi ili joj osigura osposobljavanje.

ORGANIZACIJSKI OBLIK I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Zadatak osposobljavanja je stjecati znanja i vještine potrebne za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu, što uključuje detaljno poznavanje pravila zaštite na radu koja uređuju ovo područje, poznavanje utjecaja koji imaju alkoholna pića i druga sredstva ovisnosti na organizam radnika, kao i poznavanje postupaka i najsuvremenijih uređaja za utvrđivanje alkoholiziranosti.
Osposobljavanje se ostvaruje tijekom jednodnevnog seminara koji se sastoji od predavanja i vježbi. Tijekom predavanja polaznici slušaju teme o utjecaju alkohola na organizam, o propisima koji zabranjuju uzimanje alkohola te o načinu, postupku i sredstvima za utvrđivanje alkoholiziranosti. Na vježbama se pokazuju uređaji za utvrđivanje alkoholiziranosti te se polaznici uz suradnju s tvrtkom Dräger Croatia uvježbavaju u rukovanju tim uređajima.

OVLASTI I RJEŠENJA

Osposobljavanje se provodi na temelju čl.76. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N., br. 123/03, 34/04, 174/04, 46/07), čl. 30. i 31. Statuta Visoke škole za sigurnost, s pravom javnosti i rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (Klasa: UP/I-116-01/05-04/01, Urbroj: 526-08-05-6).« natrag na popis programa


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb