Osposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para u zatvorenim prostorima

Trenutni natječaj

On-line predbilježba

TerminiUVJETI ZA UPIS

Sudionici osposobljavanja mogu biti sve osobe koje rade u zatvorenim prostorima, kao što su npr. kabelski zdenci, kanali i galerije, građevinska revizijska okna (šahtovi) za cjevovode vodovoda i odvodnje, grijanja, plina i dr.; kotlovi, silosi, tankovi (rezervoari), različiti zatvoreni prostori u rafinerijama u brodogradnji i brodarstvu, u cementnoj djelatnosti, u poljoprivredi itd.

ORGANIZACIJSKI OBLIK I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Organizacijski oblik osposobljavanja je seminarski.
To je formativni seminar koji se realizira sa zadatkom da se osobe koje rade na radnim mjestima na kojima postoje opasnosti od pojave povećanih koncentracija zapaljivih i eksplozivnih plinova i para osposobe za izbjegavanje i smanjivanje opasnosti, detekciju štetnosti, rad s instrumentima i opremom te za korištenje osobnih zaštitnih sredstava.
Seminar obuhvaća teoretsku nastavu u učionici i praktični rad na terenu.
U realizaciji programa osposobljavanja posebno težište se stavlja na praktičan rad s instrumentima (suradnja s tvrtkom Dräger Croatia) za mjerenje u učionici i na terenu u ugroženim prostorima.

OVLASTI I RJEŠENJA

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N., br. 51/08), dodatak IV., dio A, točka 6.3:
„Ako radnici koji moraju ući u zatvoreni prostor u kojem se u atmosferi nalazi otrovna ili štetna tvar, ili ta atmosfera ne sadrži dovoljno kisika, ili je pak zapaljiva, oni moraju biti u tom području pod nadzorom i pri tome se moraju osigurati odgovarajuće mjere za sprečavanje svih opasnosti.“
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (N.N., br. 28/11) članak 2. i članak 4.:
„Posebni uvjeti iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika su:
- tehnička opremljenost i
- brojnost i stručnost zaposlenika.“
Osposobljavanje se provodi na temelju čl.76. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N., br. 123/03, 34/04, 174/04, 46/07), čl. 30. i 31. Statuta Visoke škole za sigurnost, s pravom javnosti i rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (Klasa: UP/I-116-01/05-04/01, Urbroj: 526-08-05-6).« natrag na popis programa


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb