Osposobljavanje za provođenje evakuacije i spašavanja

On-line predbilježba

TerminiUVJETI ZA UPIS

Sudionici osposobljavanja za provedbu evakuacije i spašavanja su sve osobe koje odredi uprava organizacije.

ORGANIZACIJSKI OBLIK I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Osnovni cilj programa osposobljavanja za provedbu plana evakuacije i spašavanja je osposobiti voditelje evakuacije i spašavanja za svrhovito, funkcionalno i učinkovito djelovanje u slučaju aktiviranja odnosno potrebe za provodbom evakuacije i spašavanja iz poslovnih objekata tvrtki ili organizacije. Tako postavljeni cilj ima sljedeće zadatke:
- informirati o zakonskim propisima i pravilima tvrtke ili organizacije,
- informirati o mogućoj ugroženosti i nastanku iznenadnih događaja,
- usvojiti znanja o postupcima provedbe evakuacije i spašavanja ugroženih osoba,
- potaknuti stjecanje vještina u praktičnom radu (provedbi vježbi evakuacije i spašavanja).

Obveza je predavača i instruktora da teme i teze razradi tijekom pripreme za osposobljavanje vodeći računa o predznanju i iskustvu sudionika osposobljavanja.

OVLASTI I RJEŠENJA

Provođenje plana evakuacije i spašavanja može obavljati za to osposobljena osoba na temelju prethodno izrađenog plana evakuacije, što podrazumijeva obvezu poslodavca da osobu zaduženu za evakuaciju i spašavanje osposobi ili osigura osposobljavanje.
Osposobljavanje se provodi na temelju čl.76. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N., br. 123/03, 34/04, 174/04, 46/07), čl. 30. i 31. Statuta Visoke škole za sigurnost, s pravom javnosti i rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi (Klasa: UP/I-116-01/02-01/70, Urbroj: 524-08-02-2 od 7. studenog 2002.).« natrag na popis programa


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb