Osposobljavanje za stjecanje osnovnih andragoških znanja

Trenutni natječaj

On-line predbilježba

TerminiUVJETI ZA UPIS

Osposobljavanje je ponajprije namijenjeno osobama, poslodavcima i ovlaštenicima koji su završili program specijalističkog usavršavanja za stručnjaka/-inju zaštite na radu, kao i stručnjacima/-kinjama zaštite na radu koji kod poslodavca rade kao voditelji službe zaštite na radu, samostalni stručnjaci/-kinje zaštite na radu, stručnjaci/-kinje u sastavu službe zaštite na radu, ili suradnici u službi zaštite na radu.
Nadalje, osposobljavanje je namijenjeno stručnjacima/-kinjama zaštite na radu s visokom stručnom spremom koji rade kod pravne osobe (ustanove i trgovačka društva registrirana za obavljanje poslova osposobljavanja radnika za rad na siguran način).
Također, osposobljavanje je namijenjeno i studentima Visoke škole za sigurnost, kao i drugim zainteresiranim osobama za osobne potrebe.

ORGANIZACIJSKI OBLIK I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 24 sata, od čega je 16 sati teoretske nastave i 8 sati praktičnog rada.

Sudionicima se osigurava obrazovna dokumentacija.

OVLASTI I RJEŠENJA

Potreba za osnovnim andragoškim osposobljavanjem stručnjaka/-inja zaštite na radu polazi od stvarnih i formalnih razloga. Ona proizlazi iz odredaba Pravinika o uvjetim za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (N.N., br. 114/2002) i Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (N.N., br. 114/2002). Osim toga, ona proizlazi i iz stvarnih potreba za stjecanjem znanja i vještina koje stručnjaci zaštite na radu (u pravilu) ne posjeduju.
Osposobljavanje se provodi na temelju čl.76. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N., br. 123/03, 34/04, 174/04, 46/07), čl. 30. i 31. Statuta Visoke škole za sigurnost, s pravom javnosti i rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi (Klasa: UP/I-116-01/02-01/70, Urbroj: 524-08-02-2 od 7. studenog 2002.).« natrag na popis programa


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb