Osposobljavanje za izvođenje radova na visini

UVJETI ZA UPIS

Sudionici osposobljavanja mogu biti radnici koji zadovoljavaju uvjete o zdravstvenom stanju iz čl. 3 točka 17 Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N. br. 5/84).

ORGANIZACIJSKI OBLIK I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Program se ostvaruje predavanjima i praktičnim vježbama na terenu i/ili poligonu. Tijekom predavanja obrađuju se teoretski sadržaji o obvezama poslodavca i radnika koje proizlaze iz postojećih propisa o radovima na visini te o opasnostima i načinima zaštite kod pojedinih radova na visini. U okviru praktičnih vježbi na terenu i/ili poligonu tvrtke Vertiko d.o.o. polaznici se upoznaju s pojedinim rješenjima mjera zaštite od padova s visine i uvježbavaju korištenje pojedinih osobnih zaštitnih sredstava i opreme za rad na visini.

Trajanje osposobljavanja ovisi o vrsti radova na visini i potrebama naručioca osposobljavanja.

« natrag na popis programa


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb