Predbilježba

* Obvezna polja

PREDBILJEŽBA ZA OSPOSOBLJAVANJE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU:
Odaberite grad: Zagreb Split Rijeka Osijek
Podaci o polazniku/-ci
Ime: *
Prezime: *
Adresa:
Broj telefona:
Broj mobitela:
OIB:
E-mail:
Podaci o tvrtki (ako tvrtka snosi troškove):
Naziv: *
Sjedište: *
OIB: *
Broj telefona: *
Broj telefaksa:
Kategorija djelatnosti:
Specifične opasnosti:
Kontakt osoba:
Ime: *
Prezime: *
Broj telefona:
Broj mobitela: *
E-mail:
Ekranska lozinka:
Iz sigurnosnih razloga molimo Vas da prepišete tekst s gornje slike.
*


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb