Osposobljavanje vozača/-ica vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

On-line predbilježbaVozači vozila za prijevoz opasnih tvari stručno se osposobljavaju sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari kroz pohađanje:

  • osnovnog tečaja;
  • dopunskog tečaja i
  • tečaja obnove znanja.

Sustav, plan i program osposobljavanja izrađeni su u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N., 79/07) i Pravilnikom o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (N.N., 96/09) te Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.

Usavršavanje se provodi na osnovi rješenja Ministarstva prometa, veza i infrastrukture (klasa: UP/I-602-07/11-03/00234, urbroj: 533-09-11-0004 od 23. studenog 2011.).

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje prevoze opasne tvari, pripremaju opasne tvari za transport, utovaruju ili istovaruju opasne tvari te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari.

Osposobljavanju mogu pristupiti osobe s navršenom 21 godinom koje imaju jednu godinu radnog iskustva na poslovima vozača/-ice teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t.

Osposobljavanje traje pet dana, a ispit se polaže usmenim/pismenim putem.

Polaznici koji polože ispit dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti za prijevoz i sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari (iskaznicu o rukovanju opasnim tvarima), a vozači temeljem uvjerenja dobivaju ADR potvrdu o osposobljenosti vozača za prijevoz opasnih tvari u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Troškovi po polazniku obuhvaćaju predavanja, nastavnu dokumentaciju, provjeru znanja i uvjerenje, a propisani su Odlukom o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (N.N., 138/09) te iznose:

1. Osnovni tečaj 1.000,00 kn
2. Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama 400,00 kn
3. Dopunski tečaj za prijevoz klase 1 300,00 kn
4. Dopunski tečaj za prijevoz klase 7 300,00 kn
5. Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja 600,00 kn
6. Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama 250,00 kn
7. Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 1 150,00 kn
8. Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 7 150,00 kn

Sve ostale informacije možete dobiti na telefon: 01/4555-888
ili e-mail: obrazovanje@vss.hr.


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb