Pripremni tečajevi za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja

On-line predbilježbaRukovanje energetskim postrojenjem dopušteno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za rukovanje tim postrojenjem.

Uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima regulirani su Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (N.N., 70/10) donesenim na temelju članaka 17. i 31. Zakona o energiji (N.N., 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08).

Prema Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (N.N., 70/10) Visoka škola za sigurnost, s pravom javnosti, organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja:

  1. Strojar kotlovskog postrojenja (čl. 12),
  2. Strojar kotla (čl. 13),
  3. Strojar kompresorske stanice (čl. 16),
  4. Rukovatelj klimatizacije i prozračivanja (čl. 19),
  5. Rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije (čl. 20),
  6. Ložač - centralnog grijanja (čl. 21),
  7. Ložač - rukovatelj kotlom (čl. 23),
  8. Rukovatelj posudama tehničkim plinovima (čl. 24).

U mogućnosti smo organizirati pripremu i polaganje stručnih ispita i za sva ostala zanimanja iz Pravilnika.

Kandidati za zanimanja od 1 do 8 polažu stručni ispit pred komisijom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Kandidati koji se prijavljuju za osposobljavanje i polaganje stručnog ispita moraju ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom (stupanj i vrstu stručne naobrazbe, radno iskustvo i praktičnu osposobljenost pod vodstvom mentora koji ima važeći dokument o vlastitoj osposobljenosti). Izvješće mentora mora biti dostavljeno zaključno s ispunjavanjem prijave za polaganje stručnog ispita. Vrijeme praktičnog osposobljavanja je 6 mjeseci za zanimanje pod 1, a za ostala zanimanja 3 mjeseca. Prijavljeni kandidati će prije početka osposobljavanja dobiti potrebnu literaturu i raspored predavanja.

Teoretski dio osposobljavanja prilagođen je pojedinom zanimanju i realizira se prema planu kroz određeni broj sati predavanja.

Trajanje tečaja ovisi o planu i programu, kao i o praktičnoj osposobljenosti za pojedina energetska zvanja.

Termini i cijene za navedene tečajeve određuju se prema dogovoru i ovise o broju prijavljenih polaznika.

Za predbilježbe molimo nazovite na telefon 01/4555-888 ili pošaljite e-mail na obrazovanje@vss.hr.


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb