Plan i program

Programi se izvode prema rješenjima nadležnog ministarstva, popis rješenja u nastavku:

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/00-01/74, Ur. broj: 532-02-02/7-01-01, u Zagrebu 19. ožujka 2001.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/01-01/30, Ur. broj: 532-02-02-02/5-01-1, u Zagrebu 18. travnja 2002.

Rješenje Ministarstva rada i socijalne skrbi Klasa: UP/I-116-01/02-01/70, Urbroj: 524-08-02-2, u Zagrebu 7. studenog 2002.

Rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Klasa: UP/I-116-01/05-04/01, Urbroj: 526-08-05-6, u Zagrebu 5. srpnja 2005.

Dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-04/05-16/113, Urbroj: 533-07-05-2, u Zagrebu 9. lipnja 2005.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/06-03/48, Ur. broj: 533-09-06-08, u Zagrebu 15. rujna 2006.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/05-03/43, Ur. broj: 533-09-06-09, u Zagrebu 18. siječnja 2006.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/07-03/00087, Ur. broj: 533-09-07-0004, u Zagrebu 23. kolovoza 2007.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/07-03/00144, Ur. broj: 533-09-07-0004, u Zagrebu 24. prosinca 2007.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/09-03/00009, Ur. broj: 533-09-09-0004, u Zagrebu 26. svibnja 2009.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/09-03/00010, Ur. broj: 533-09-09-0005, u Zagrebu 26. svibnja 2009.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/09-03/00011, Ur. broj: 533-09-09-0004, u Zagrebu 26. svibnja 2009.

Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Klasa: UP/I-340-01/11-02/25, Ur. broj: 530-07-11-4, u Zagrebu 14. studenog 2011.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/11-03/00235, Ur. broj: 533-09-11-0004, u Zagrebu 16. studenog 2011.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/11-03/00234, Ur. broj: 533-09-11-0004, u Zagrebu 23. studenog 2011.

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-07/12-03/00023, Ur. broj: 533-09-12-0002, u Zagrebu 16. veljače 2012.


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb