Građevinski/-a poslovođa/-tkinja

Trenutni natječaj

On-line predbilježba

TerminiUVJETI ZA UPIS

Sudionici usavršavanja za obavljanje poslova građevinskog/-e poslovođe/-tkinje osobe su koje poslodavac uputi na usavršavanje ili osobe koje će pohađati usavršavanje za osobne potrebe.
Na usavršavanje se mogu prijaviti sve osobe koje su završile srednju školu u području graditeljstva s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u graditeljskoj struci te osobe sa završenom srednjom stručnom spremom tehničkog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u graditeljstvu.

ORGANIZACIJSKI OBLIK I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Nastava je organizirana kao konzultativno-instruktivna, u nekoliko ciklusa. Sudionicima se osigurava obrazovna dokumentacija za svaki pojedini predmet, dnevnik stručne prakse i nastavna knjižica (indeks).
Svim polaznicima Škola osigurava nastavnu dokumentaciju (skripta, priručnici, propisi, i sl.) koja se predaje na početku nastave.

Trajanje programa: 520 sati

OVLASTI I RJEŠENJA

Usavršavanje se provodi u skladu s propisima iz zaštite na radu, propisima o izobrazbi odraslih, a na osnovi rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa: UP/I-602-07/07-03/00087, Ur. broj: 533-09-07-0004 od 23. kolovoza 2007.).

PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI

Evaluacija i postignuća polaznika utvrđuju se završnom provjerom, polaganjem završnog ispita.

DOKAZ O OSPOSOBLJENOSTI

Nakon uspješno savladanog programa polaznici stječu pravo na javnu ispravu (uvjerenje o usavršavanju). Izvorni oblik i sadržaj uvjerenja u skladu je s Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (N.N. 129/08). Budući da je program verificiran kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, polaznici ga mogu upisati u radnu knjižicu.

TROŠKOVI

Cijena usavršavanja iznosi 7.800,00 kn.

OSTALE INFORMACIJE

Detaljne informacije možete dobiti putem telefona +385 (1) 4 555 888 i +385 (1) 4 555 820 ili elektroničke pošte .

« natrag na popis programa


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb