Stručnjak/-inja zaštite na radu

Trenutni natječaj

On-line predbilježba

TerminiUVJETI ZA UPIS

Uvjet za upis je završeno minimalno trogodišnje srednje obrazovanje.
Sudionici usavršavanja prema tome mogu biti sve osobe koje rade na poslovima stručnjaka/-inje zaštite na radu kod poslodavca ili u ustanovama za zaštitu na radu, a nemaju odgovarajuće zvanje (diplomirani/-a inženjer/-ka sigurnosti ili inženjer/-ka sigurnosti) ili potrebna stručna znanja za obavljanje poslova zaštite na radu, odnosno svi poslodavci i/ili njihovi ovlaštenici za zaštitu na radu koji će sami obavljati poslove zaštite na radu u organizacijama koje imaju manje od 50 radnika ili su temeljem rješenja ministra nadležnog za rad oslobođeni obveze zapošljavanja stručnjaka za zaštitu na radu. Sudionici usavršavanja mogu biti i sve druge osobe koje se žele prekvalificirati ili će se usavršavati za osobne potrebe.

ORGANIZACIJSKI OBLIK I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Nastava je organizirana kao konzultativna, u nekoliko ciklusa. Sudionicima se osigurava obrazovna dokumentacija, dnevnik stručne prakse i nastavna knjižica (indeks). Usavršavanje završava polaganjem završnog ispita.

Trajanje programa: 520 sati

OVLASTI I RJEŠENJA

Usavršavanje se provodi u skladu s propisima iz zaštite na radu, propisima o izobrazbi odraslih, a na osnovi rješenja Ministarstva prosvjete i športa (Klasa: UP/i-602-07/00-01/74, Ur. broj: 532-02-02/7-01-01 od 19. ožujka 2001.).

PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI

Evaluacija i postignuća polaznika utvrđuju se završnom provjerom, polaganjem završnog ispita.

DOKAZ O OSPOSOBLJENOSTI

Nakon uspješno savladanog programa polaznici stječu pravo na javnu ispravu (uvjerenje o usavršavanju). Izvorni oblik i sadržaj uvjerenja u skladu je s Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (N.N. 129/08). Budući da je program verificiran kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, polaznici ga mogu upisati u radnu knjižicu.

TROŠKOVI

Cijena usavršavanja je 3.600,00 kn.

OSTALE INFORMACIJE

Detaljne informacije možete dobiti putem telefona +385 (1) 4 555 888 i +385 (1) 4 555 820 ili elektroničke pošte .

« natrag na popis programa


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb