Obavljanje poslova poslovne sigurnosti

On-line predbilježba

TerminiUVJETI ZA UPIS

U program usavršavanja za obavljanje poslova poslovne sigurnosti može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu srodnog zanimanja i najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima sigurnosti i zaštite.

ORGANIZACIJSKI OBLIK I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Program usavršavanja u trajanju od 606 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno - instruktivnom nastavom. Praktični dio izvodi se u poslovnim prostorijama i prostorima poduzeća s kojima je ustanova sklopila ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji pod nadzorom mentora. Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog predaje u ustanovu kao uvjet pristupanja završnoj provjeri. Sudionicima se osigurava obrazovna dokumentacija, a usavršavanje završava polaganjem završnog ispita.

Trajanje programa: 606 sati

OVLASTI I RJEŠENJA

Usavršavanje se provodi u skladu s propisima struke, propisima o izobrazbi odraslih, a na osnovi rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: UP/I-602-07/12-03/00023, Ur. broj: 533-09-12-0002 od 16. veljače 2012.).

PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI

Evaluacija i postignuća polaznika utvrđuju se završnom provjerom, koja se sastoji od provjere stručno-teorijskog znanja odnosno provjere sadržaja potrebnih za samostalno obavljanje poslova poslovne sigurnosti i provjere znanja i vještina stečenih praktičnim radom (nastavom).

DOKAZ O OSPOSOBLJENOSTI

Nakon uspješno savladanog programa polaznici stječu pravo na javnu ispravu (uvjerenje o usavršavanju). Izvorni oblik i sadržaj uvjerenja u skladu je s Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (N.N. 129/08). Budući da je program verificiran kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, polaznici ga mogu upisati u radnu knjižicu.

TROŠKOVI

Cijena usavršavanja iznosi 9.800,00 kn.

OSTALE INFORMACIJE

Detaljne informacije možete dobiti putem telefona +385 (1) 4 555 888 i +385 (1) 4 555 820 ili elektroničke pošte .

« natrag na popis programa


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb