Stručnjak/-inja za zaštitu okoliša

On-line predbilježba

TerminiUVJETI ZA UPIS

Na usavršavanje se mogu prijaviti sve osobe koje su završile najmanje gimnaziju, tehničku ili drugu srednju školu, studenti i druge osobe sa završenim stručnim ili sveučilišnim dodiplomskim ili poslijediplomskim studijem.
Sudionici usavršavanja za obavljanje poslova stručnjaka/-inje za zaštitu okoliša su osobe koje poslodavac uputi na usavršavanje ili osobe koje će pohađati usavršavanje za osobne potrebe.
Usavršavanje je namijenjeno zaposlenicima tvrtki u čijim djelatnostima dolazi do ispuštanja i prijenosa tvari koje onečišćuju okoliš te su stoga o tome obvezne voditi i čuvati zakonom propisane evidencije i isprave.
Usavršavanje je isto tako namijenjeno svim osobama koje imaju višu ili visoku stručnu spremu, odnosno prvi ili drugi stupanj visokog obrazovanja, a kod poslodavca obavljaju poslove stručnjaka/-inje za zaštitu okoliša.

ORGANIZACIJSKI OBLIK I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Organizacijski oblik nastave je redovita ili konzultativno-instruktivna nastava, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela.
Polaznici su obvezni obaviti stručnu praksu i prisustvovati nastavi na svim početnim konzultacijama, kako bi od predmetnog nastavnika dobili detaljne upute o opsegu i dubini sadržaja predmeta, raspoloživoj nastavnoj dokumentaciji, priručnicima i preporučenoj literaturi, obvezama polaznika i načinu pripreme za polaganje završnog ispita.
Svim polaznicima Škola osigurava nastavnu dokumentaciju (propisi, priručnici, obrasci, isprave, evidencije i sl.) koja se predaje na početku nastave.

Trajanje programa: 560 sati

OVLASTI I RJEŠENJA

Usavršavanje se provodi u skladu s propisima iz zaštite na radu, propisima o izobrazbi odraslih, a na osnovi rješenja Ministarstva prosvjete i športa (Klasa: UP/I-602-07/09-03/00009, Ur. broj: 533-09-09-0004 od 26. svibnja 2009.).

PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI

Evaluacija i postignuća polaznika utvrđuju se završnom provjerom, koja se sastoji od provjere stručno-teorijskog znanja i provjere znanja i vještina stečenih praktičnim radom (nastavom).

DOKAZ O OSPOSOBLJENOSTI

Nakon uspješno savladanog programa polaznici stječu pravo na javnu ispravu (uvjerenje o usavršavanju). Izvorni oblik i sadržaj uvjerenja u skladu je s Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (N.N. 129/08). Budući da je program verificiran kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, polaznici ga mogu upisati u radnu knjižicu.

TROŠKOVI

Cijena usavršavanja je 4.600,00 kn.

OSTALE INFORMACIJE

Detaljne informacije možete dobiti putem telefona +385 (1) 4 555 888 i +385 (1) 4 555 820 ili elektroničke pošte .

« natrag na popis programa


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb