Uvjeti upisa

Stjecanje srednje školske ili stručne spreme i prekvalifikacija

Program obrazovanja odraslih prema Zakonu o obrazovanju odraslih mogu upisati osobe starije od 15 godina.

Program redovnog obrazovanje upisuju osobe sa završenom osnovnom školom.

Program upisuju osobe s prethodno završenim prvi, drugim i trećim razredom neke srednje škole te mogu nastaviti obrazovanje do 4. razine složenosti.

Program prekvalifikacije upisuju polaznici sa završenim programom neke četverogodišnje srednje škole.

Usavršavanje

Na usavršavanje se mogu prijaviti sve osobe koje su:

  1. završile najmanje trogodišnje srednje obrazovanje
  2. završile najmanje trogodišnje srednje obrazovanje tehničke struke i imaju najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u građevinarstvu (samo za usavršavanje za građevinskog poslovođu)

Osposobljavanje

Na osposobljavanje se mogu prijaviti sve osobe koje su završile najmanje osmogodišnju školu.


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb